Vận chuyển lắp đặt máy kéo thép 1000KN tại miền núi cao Lai Châu

Công ty An Phát hoàn thành máy kéo nén và một số thiết bị thí nghiệm khác cho phòng thí nghiêm hiện trường tại Lai Châu. Với hành trình 700km từ TP Hà Nội, với hai lượt xe di chuyển mới vào được phòng thí nghiệm.

Vận chuyển lắp đặt máy kéo thép 1000KN tại miền núi cao Lai Châu

 

Vận chuyển lắp đặt máy kéo thép 1000KN tại miền núi cao Lai Châu

Vận chuyển lắp đặt máy kéo thép 1000KN tại miền núi cao Lai Châu

Vận chuyển lắp đặt máy kéo thép 1000KN tại miền núi cao Lai Châu

 

Vận chuyển lắp đặt máy kéo thép 1000KN tại miền núi cao Lai Châu

 

Vận chuyển lắp đặt máy kéo thép 1000KN tại miền núi cao Lai Châu

 

Vận chuyển lắp đặt máy kéo thép 1000KN tại miền núi cao Lai Châu

 

  0971115028