CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH AN PHÁT

Địa Chỉ: Km số 9, đường 72, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

VPDG: Km số 15, Đại lộ Thăng Long, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Email: conghai210897@gmail.com

Điện thoại: 0971115028